Tìm ứng viên
Tại sao nên chọn ABC Hr ?
Áp dụng công nghệ vào ngành Xuất khẩu lao động, ABC Hr tạo ra giải pháp xóa bỏ hoàn toàn các trung gian giữa Người lao động và Công ty tiếp nhận. Tham gia chương trình của ABC Hr, các ứng viên có các quyền lợi độc nhất:
Chi phí trọn gói chỉ 2900 USD
Thông tin công khai và chi tiết
Hệ thống đào tạo Nhật ngữ bài bản
Giảm phí cho học viên thi đỗ N4 hoặc tương đương
Miễn phí đào tạo, giới thiệu việc làm sau khi về nước
Được cấp bằng cao đẳng Nhật ngữ
500+
Hồ sơ tiềm năng
100+
Doanh nghiệp đăng ký
1500+
Vị trí đã được nhận
*** *** TÙNG
Nam
2004
N/A
Trung học phổ thông
174cm
65kg
*** *** HƯNG
Nam
1990
N/A
Trung học cơ sở
162cm
52kg
*** *** ĐẠT
Nam
1992
N/A
Trung học cơ sở
170cm
58kg
*** *** BẢO
Nam
2001
N/A
Trung học phổ thông
164cm
55kg
*** *** DU
Nam
1987
N/A
Cao đẳng
166cm
56kg
*** *** ĐỨC
Nam
1993
N/A
Trung học phổ thông
175cm
61kg
*** *** ĐẠT
Nam
2000
N/A
Trung học phổ thông
167cm
91kg
*** *** NAM
Nam
1995
N/A
Trung học cơ sở
158cm
70kg
*** *** QUYỀN
Nam
1998
N/A
Trung học phổ thông
170cm
63kg
*** *** THỦY
Nam
1997
N/A
Trung học cơ sở
164cm
55kg
*** *** NHỚ
Nam
1987
N/A
Trung học cơ sở
160cm
70kg
*** *** BA
Nam
1990
N/A
Trung học phổ thông
168cm
60kg
*** *** HUY
Nam
1989
N/A
Trung học cơ sở
160cm
55kg
*** *** KHƯƠNG
Nam
1989
N/A
Trung học cơ sở
158cm
60kg
*** *** SÔNG
Nam
1999
N/A
Trung học cơ sở
175cm
51kg
*** *** VŨ
Nam
1987
N/A
Trung học phổ thông
160cm
70kg
*** *** VIỆT
Nam
1992
N/A
Trung học phổ thông
165cm
60kg
*** *** CHIẾN
Nam
1995
N/A
Trung học phổ thông
160cm
52kg
*** *** ÁNH
Nam
2004
N/A
Trung học phổ thông
169cm
61kg
*** *** LỘC
Nam
1995
N/A
Trung học phổ thông
163cm
61kg
*** *** MINH
Nam
2001
N/A
Trung học phổ thông
170cm
70kg
*** *** ĐOAN
Nam
2002
N/A
Trung học cơ sở
171cm
55kg
*** *** HOÀNG
Nam
1990
N/A
Trung học phổ thông
169cm
68kg
*** *** BẮC
Nam
1988
N/A
Trung học phổ thông
163cm
58kg
*** *** DÂN
Nam
1991
N/A
Trung học cơ sở
169cm
60kg
*** *** HUY
Nam
2003
N/A
Trung học phổ thông
163cm
50kg
*** *** DŨNG
Nam
1995
N/A
Trung học phổ thông
165cm
50kg
*** *** THÁI
Nam
2000
N/A
Trung học phổ thông
172cm
55kg
*** *** HÙNG
Nam
2000
N/A
Trung học phổ thông
165cm
53kg
*** *** ÂN
Nam
1999
N/A
Trung học cơ sở
167cm
50kg
*** *** CHIẾN
Nam
1988
N/A
Trung học cơ sở
159cm
55kg
*** *** SƠN
Nam
1991
N/A
Trung học phổ thông
169cm
70kg
*** *** TÂM
Nam
1985
N/A
Trung học cơ sở
170cm
87kg
*** *** CẢNH
Nam
1998
N/A
Trung học phổ thông
163cm
49kg
*** *** DŨNG
Nam
2002
N/A
Trung học phổ thông
166cm
50kg
*** *** CƯỜNG
Nam
1994
N/A
Đại học
169cm
48kg
*** *** CƯỜNG
Nam
2003
N/A
Trung học phổ thông
169cm
54kg
*** *** TUẤN
Nam
1987
Sơ cấp
Trung học cơ sở
165cm
62kg
*** *** VIỆT
Nam
1987
Sơ cấp
Cao đẳng
165cm
65kg
*** *** MẠNH
Nam
1993
N/A
Trung học phổ thông
171cm
68kg
*** *** QUÝ
Nam
1993
N/A
Trung học cơ sở
167cm
69kg
*** *** TUẤN
Nam
1995
N/A
Trung học phổ thông
167cm
66kg
*** *** QUỐC
Nam
1988
Sơ cấp
Trung Cấp
163cm
59kg
*** *** CU
Nam
1999
Sơ cấp
Trung học phổ thông
161cm
53kg
*** *** HINH
Nam
1991
Sơ cấp
Cao đẳng
172cm
74kg
*** *** HÙNG
Nam
2002
N/A
Trung học phổ thông
165cm
53kg
*** *** BÁCH
Nam
1989
N/A
Trung Cấp
170cm
55kg
*** *** TUẤN
Nam
2004
N/A
Trung học phổ thông
162cm
46kg
*** *** HUYỀN
Nữ
2003
N/A
Trung học cơ sở
154cm
53kg
*** *** HUẾ
Nữ
1995
N/A
Cao đẳng
155cm
49kg
*** *** TÙNG
Nam
2004
N/A
Trung học phổ thông
174cm
65kg
*** *** HƯNG
Nam
1990
N/A
Trung học cơ sở
162cm
52kg
*** *** OANH
Nữ
1999
N/A
Trung học cơ sở
153cm
48kg
*** *** THAO
Nữ
1991
N/A
Cao đẳng
165cm
50kg
*** *** THƯƠNG
Nữ
2001
N/A
Trung học phổ thông
158cm
46kg
*** *** LÝ
Nữ
1998
N/A
Trung học phổ thông
158cm
45kg
*** *** HIẾN
Kinh tế
Nữ
1998
N/A
Đại học
157cm
48kg
*** *** BẢO
Nam
2001
N/A
Trung học phổ thông
164cm
55kg
*** *** ĐẠT
Nam
2000
N/A
Trung học phổ thông
167cm
91kg
*** *** *** TRANG
Nữ
1991
N/A
Trung Cấp
158cm
48kg
*** *** DŨNG
Nam
1994
N/A
Trung học phổ thông
165cm
60kg
*** *** DÍNH
Nữ
2001
N/A
Trung học cơ sở
150cm
45kg
*** *** DUYÊN
Nữ
1991
N/A
Đại học
150cm
40kg
*** *** THỦY
Nam
1997
N/A
Trung học cơ sở
164cm
55kg
*** *** *** HUYỀN
Nữ
2001
N/A
Trung học cơ sở
162cm
50kg
*** *** HÀ
Nữ
2002
N/A
Trung học phổ thông
157cm
47kg
*** *** HUY
Nữ
1988
N/A
Trung học cơ sở
161cm
49kg
*** *** ĐIỀN
Nữ
1996
N/A
Cao đẳng
151cm
45kg
*** *** ÁNH
Nam
2004
N/A
Trung học phổ thông
169cm
61kg
*** *** *** PHƯƠNG
Nữ
1994
N/A
Trung học phổ thông
151cm
45kg
*** *** HÙNG
Nam
2000
N/A
Trung học phổ thông
165cm
53kg
*** *** KHON
Nữ
1992
N/A
Trung học cơ sở
156cm
58kg
*** *** DŨNG
Nam
2002
N/A
Trung học phổ thông
166cm
50kg
*** *** TUYỀN
Nữ
1989
N/A
Trung học phổ thông
158cm
50kg
*** *** ĐỨC
Nam
2001
N/A
Trung học phổ thông
165cm
54kg
*** *** CƯỜNG
Nam
2003
N/A
Trung học phổ thông
169cm
54kg
*** *** HOÀNG
Nam
1996
N/A
Trung học phổ thông
170cm
73kg
*** *** SAN
Nam
2003
N/A
Trung học cơ sở
171cm
55kg
*** *** *** NHUNG
Nữ
1991
Sơ cấp
Trung học phổ thông
155cm
55kg
*** *** THƯƠNG
Nữ
1999
Sơ cấp
Trung học phổ thông
153cm
48kg
*** *** QUÝ
Nam
1993
N/A
Trung học cơ sở
167cm
69kg
*** *** LỢI
Nam
2001
Sơ cấp
Trung học phổ thông
175cm
65kg
*** *** BÔNG
Nữ
2000
Sơ cấp
Cao đẳng
154cm
39kg
*** *** MINH
Nam
2004
Sơ cấp
Trung học phổ thông
170cm
52kg
*** *** THÚY
Nữ
2004
Sơ cấp
Trung học phổ thông
152cm
50kg
*** *** HUYẾN
Nữ
2000
N/A
Trung học cơ sở
147cm
47kg